Facebook­annonsering

Facebook har idag blivit en självklar kanal att marknadsföra sig på, där annonser i det personliga flödet blivit vardag och påverkar oss mer än vad vi själva tror.  Med rätt målgruppsinriktning i annonseringen kan ni som företag nå era potentiella kunder på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Målet varierar, det kan vara att öka försäljning generellt, generera leads eller öka kännedom kring varumärket.

Kampanjer på Facebook kan riktas till dina befintliga besökare på siten (retargeting) och kan också leda ny relevant trafik till din webb genom att ställa in parametrar som definierar den typiska kunden. Redcarpet analyserar era befintliga kunders beteende, demografi, intressen och andra viktiga faktorer såsom vilken typ av enhet som konverterar mest, där vi i förlängningen avancerar och optimerar kampanjerna löpande genom att skapa segment med olika budget som gör att kampanjerna växer och ger högre ROI (Return of investment).

 

Redcarpet hjälper er att skapa en tydlig strategi till verkställande av uppstart (enligt er kampanjplan) med löpande arbete under tidens gång för att effektivisera klickkostnader och spridning som leder till mer konvertering. Våra grafiker finns till hands för utformning av kampanjer och erbjuder således en helhetslösning där vi även fungerar som bollplank med idéer för att annonseringen ska utvecklas i både utformning och resultat.

Facebook annonsering

Intresserad av mer info kring Facebookannonsering och hur vi arbetar?