Epost­marknads­föring

Att via epost nå sina befintliga kunder och få de att konvertera igen tror många är passé. Vi vågar påstå annat då vi har erfarenhet av flera lyckade kundcase där epostkonvertering nått nya höjder. Det handlar om att hitta en strategi och en utformning som er målgrupp gillar. Det gäller att hitta rätt titel, layout och innehåll för att skapa ett intresse hos målgruppen, samt vara smart kring intervallerna av utskick.

Epostmarknadsföring

Intresserad av mer info kring Epostmarknadsföring och hur vi arbetar?